ŽIVALI

Vrnitev bobra - Castor fiber

Nekaj let; vse do leta 2002 je na obrežju Krke (pri izlivu Dobrovskega potoka v kraju Dobrava ) domovala naselbina bobrovega para. Neznano kam in in neznanega razloga sta se preselila za nekaj let, na sreco strokovnjakov in ljubiteljev okolja pa smo njihovo znacilno kopo za domovanje in ošiljena debla ponovno opazili leta 2004 v predelu…………………. Pri ohranjanju te kolonije RD sodeluje z Zavodom za varstvo narave – izpostava Novo mesto in lokalno skupnostjo s ciljem vsestranskega varstva z željo, da bo tu nastala stalna kolonija bobrov.

 

 

 

 

 

Labodji spev – Cygnus olor

Pred vec kot dvema desetletjema naseljeni par labodov na ''dolenjske Benetke'' je našel varno zatocišce, svoj mir in prijazno okolje. Vse to je pogojevalo, da je bela labodja kolonija na reki Krki tako številcna. Prijetno je turistu obcudovati pristanek ali vzlet nekaj deset ptic, drugo za drugo, podobno kot letala na vojaški letalonosilki…

 

 

 

 

 

Nepovabljeni gost kormoran – Phalacrocorax carbo

Podobno kot na obmocju vecine ribolovnih vod v Sloveniji so se kormorani kot nepovabljeni gostje doselili tudi na obmocje reke Krke, predvsem na obmocje

INFRASTRUKTURA IN OKOLJE

 

Lehnjakovi pragovi

Reka Krka je v svojem gornjem toku znana po slapovih, ki se bistra voda peni preko pragov iz vodotopnega apnenca – lehnjaka. To je krhka in kemicno obcutljiva tvarina, zato bi morali varstvu tega specificnega recnega pojava morali prav vsi posvetiti bistveno vecjo pozornost.

 

Jezovi

''Moderni'' cas ukinja mlinarsko in žagarsko aktivnost na reki Krki in nekaterih njenih pritokih, v preteklosti zaznamovani z mlini in žagami in jezovi za akumulacijo vode. Veliko teh objektov, ki niso bili namenjeni samo prijetnemu pogledu, ampak so imeli pomembno vlogo tudi v zagotavljanju življenjskega okolja, je razjedel zob casa. Clani ribiške družine a osnovi strokovnih podlag delno ali celo v celoti obnavljajo jezove, kar je kar zahtevno opravilo.

 

Cisto okolje

Tudi clani RD Novo mesto spoštujejo rek, da si je sedanja generacija okolje sposodila od svojih vnukov, zato jim ni vnemar za cisto, cim bolj naravno okolje. Z vsakoletnimi cistilnimi akcijami (obvezno število ''akcijskih'' ur imajo doloceno v društvenem aktu) in celo zagroženo disciplinsko odgovornostjo, ce bodo onesnaževali v ribolovnem okolju ter v sodelovanju s clani drugih društev (potapljaci, lovci, športniki, kulturniki in drugimi) vestno izvajajo to svoje poslanstvo.