ZGODOVINA

RD Novo mesto je znana tudi po svoji ribogojski dejavnosti. Ribogojnico Temenica, ki je na zadnjem od vec izvirov ponikalnice Temenice in jo mnogi poimenujejo kar Luknja (po lokalnem nazivu za ta predel) je RD ''dobila'' leta 1965 in z njo prve redno zaposlene delavce. 1972. leta je pricela z rekonstrukcijo, spremenila je vališce, obnovila stavbo in pomožne objekte ter zgradila lesen mosticek, ki ga je pet let pozneje zamenjala z betonskim. 1977 je bilo ponovno rekonstruirano vališce, tako da se je kapaciteta povecala skoraj za polovico, štiri leta pozneje je bilo zaradi poškodb adaptiranih pet bazenov, leto pozneje pa še izdelano novo zajetje in dotocni kanal. Leta 1989. sta bila obnovljena dva bazena zaradi razpok, skozi katere so uhajale mladice v reko Temenico, naslednje leto pa adaptirana stavba in postavljeno novo skladišce. 1992. leta sta bila zgrajena dva nova bazena, tri leta pozneje pa so temeljito obnovili vseh pet starih bazenov.

Ribogojnica Temenica
Ribnik Vodranec - gojitev platnice in podusti